Recalcularea pensiilor

Dosarul pentru recalcularea pensiei va cuprinde următoarele documente:

Important!
Se bifează caseta corespunzătoare în funcție de tipul solicitării:

– recalculare a pensiei prin valorificarea perioadelor de stagii (perioada lucrată până la data de 31.03.2001)

  • Se atașează adeverința cu perioada lucrată eliberată de angajator – în original

În acest caz actele se depun la sediul Casei Județene de Pensii Brașov sau prin poștă întrucât adeverința este în original.

– recalculare a pensiei prin valorificarea perioadelor de stagii (perioada lucrată după data de 01.04.2001)

  • Se atașează adeverința cu perioada lucrată eliberată de angajator – în copie

În acest caz actele se transmit prin email întrucât datele necesare stabilirii pensiei se valorifică pe baza declarațiilor nominale depuse de angajator.

– recalculare a pensiei prin valorificarea condițiilor de muncă (grupa I sau II de muncă realizate înainte de 01.04.2001)

  • Se atașează adeverința privind grupa superioară/condiţii de muncă pentru perioada lucrată pana la data de 01.04.2001 – în original

În acest caz actele se depun la sediul Casei Județene de Pensii Brașov sau prin poștă întrucât adeverința este în original.

– recalculare a pensiei prin valorificarea perioadelor de stagii (venit de completare) realizate după data de 01.04.2001

  • Se atașează adeverința privind venitul de completare eliberată de AJOFM pentru perioada ulterioară datei de 01.04.2001 – în original

În acest caz actele se depun la sediul Casei Județene de Pensii Brașov sau prin poștă întrucât adeverința este în original.

– recalculare a pensiei prin valorificarea salariilor/sporurilor cu caracter permanent (realizate până la data de 31.03.2001)

  • Se atașează adeverința privind salariile/sporurile la salariu pentru perioada lucrată până la data de 31.03.2001 – în original

În acest caz actele se depun la sediul Casei Județene de Pensii Brașov sau prin poștă întrucât adeverința este în original.
După caz, se atașează și sentința judecătorească prin care s-a recunoscut grupa de muncă în litigiile cu foștii angajatori – în copie (după caz)

DE REȚINUT!
Pentru perioadele anterioare datei de 31.03.2001 în care o persoană s-a aflat în șomaj, ajutor de integrare profesională, plăți compensatorii, venit de completare, nu trebuie prezentată adeverința cu venitul realizat întrucât la calculul pensiei se valorifică potrivit legii, salariul minim brut/net pe economie. Aceste perioade sunt stagii asimilate,  pentru veniturile realizate redatorându-se CAS (contribuție la pensie).

Important!
Cererile  se transmit:
– prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro în cazul în care nu este necesar actul în original
– prin depunere personală la sediul Casei Județene de Pensii Brașov sau prin poștă cu confirmare de primire în cazul în care este necesar a se depune actul în original
În toate cazurile se depune copie a cărții de identitate și cererea tip completată și semnată olograf.