Pensia minimă social garantată

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 6/2009, începând cu luna aprilie 2009, a fost instituită pensia socială minimă garantată.

Pentru anul 2009, nivelul pensiei sociale minime garantate a fost de 300 lei, începând cu data de 1 Aprilie 2009, și de 350 lei începând cu data de 1 Octombrie 2009.

Beneficiază de pensie socială minimă garantată pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei se situează sub nivelul pensiei sociale minime garantate.

Pensia socială minimă garantată se determină ca diferența intre nivelul tuturor drepturilor de pensie primite sau cuvenite într-o luna și nivelul pensiei sociale.

Pensia socială minimă garantată nu este un drept de sine stătător, acesta este un accesoriu al dreptului principal, respectiv dreptul de pensie din sistemul public, prin urmare pentru acordarea acesteia, nu este necesară cererea pensionarului.

Pensia socială minimă garantată va fi evidențiată pe cuponul de pensie.

În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, pensia socială minimă garantată se acordă fiecărui urmaș în parte.

Veniturile care sunt luate în calcul la aprecierea condițiilor pentru acordarea pensiei sociale minime garantate.

1. indemnizațiile cu caracter reparatoriu stabilite în baza unor legi cu caracter special (revoluționari, veterani de război, urmași de veterani de război, deținuți politici și urmașii acestora, deportați, strămutați, etc.)

2. indemnizațiile acordate soțului supraviețuitor

3. pensiile stabilite în sisteme neintegrate sistemului public (Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Casa de Asigurări a Avocaților, Cultul ……)

În anul 2010, nivelul pensiei sociale minime garantate a fost de 350 lei.

Începând cu ianuarie anul 2011, nivelul pensiei sociale minime garantate a rămas tot la cuantumul de 350 lei.

Precizăm că acestă pensie se achită din bugetul de stat, și nu grevează asupra bugetului asigurărilor sociale de stat.