Alte drepturi

ACTE NECESARE PENTRU PLATA SUMELOR RĂMASE NEÎNCASATE DE CĂTRE PENSIONARUL DECEDAT:

  • CERERE TIPIZATĂ completată la toate rubricile de către solicitant
  • CERTIFICATUL DE DECES (COPIE)
  • ACT DE IDENTITATE solicitant (ORIGINAL + COPIE)
  • CUPON DE PENSIE DECEDAT
  • ACTE DE STARE CIVILA solicitant (ORIGINAL + COPIE)
  • CERTIFICAT DE MOȘTENITOR (ORIGINAL + COPIE) 

PROGRAM:

  • LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI 8:00 – 14:00
  • VINERI 8:00 – 12:00


ACTELE SE DEPUN LA GHIȘEUL NR. 2 SAU LA GHIȘEUL NR. 4
În baza acelorași documente, pentru pensia pe luna decesului ce urmează a fi încasată de la factorul poștal, se eliberează o ADEVERINȚĂ pe baza căreia se ridică pensia din luna respectivă (pentru cele pentru care modalitatea de plată este MANDAT).

ADEVERINȚA o poate obține:
– soţul supravieţuitor cu certificat de naștere (original + copie), certificat de căsătorie (original + copie), carte de identitate (original + copie).
– copiii persoanei decedate cu certificat naștere (original + copie), carte identitate (original + copie)
– dacă solicită fiica şi are alt nume cu cu certificat naștere (original + copie) certificat de căsătorie (original + copie), carte de identitate (original + copie)
– moştenitorul legal al acestuia în baza actelor doveditoare (certificat de atestare a calități succesorale).

IMPORTANT: În cazul în care persoana decedată a beneficiat și de indemnizată de VETERAN DE RĂZBOI, documentele se depun în dublu exemplar.