Legislație

ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

1. Hotărârea nr. 144 din 13 februarie 2008 (actualizată)
2. Legea nr. 346 din 5 iunie 2002 actualizată la 01.05.2018
3. Ordinul nr. 450 din 6 iunie 2006 (actualizat)

EXPERTIZĂ MEDICALĂ

1. H.G. nr. 155/2011
2. H.G. nr. 400/2001
3. Ordinul nr. 1418/2010

LEGI SPECIALE

1. H.G. nr. 127/2002
2. H.G. nr. 1114/2002
3. Legea nr. 309/2002
4. Legea nr. 8/2006
5. Legea nr. 303/2004
6. Legea nr. 341/2004
7. O.G. nr. 105/1999

PENSII INTERNAŢIONALE

1. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 859/2003
2. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 883/2004
3. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 574/72
4. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1408/71

STABILIRI ȘI PLĂȚI PENSII

1. H.G. nr. 257/2011 actualizată la 01.05.2018
2. Hotărârea nr. 1.550/2004 (actualizată)
3. Hotărârea nr. 737 /2010
4. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice actualizată la 01.05.2018
5. Legea nr. 19/2000 (actualizată)
6. Legea nr. 118/2010 (actualizată)
7. Legea nr. 119/2010
8. Legea nr. 226/2006
9. Legea nr. 255/2007
10. Ordinul nr. 340/2001 (actualizat)
11. Ordinul nr. 572/2006
12. Ordinul nr. 590/2008
13. O.U.G. nr. 4/2005 (actualizată)
14. O.U.G. nr. 6/2009
15. O.U.G. nr. 59/2011

STAGII DE COTIZARE

1. H.G. nr. 246/2007
2. H.G. nr. 581/2001
3. H.G. nr. 583/2001
4. H.G. nr. 1014/2015
5. Hotărârea nr. 261/2001 (actualizată)
6. Legea nr. 186/2016
7. Ordinul nr. 352/2001
8. O.U.G. nr. 58/2010
9. O.U.G. nr. 82/ 2010
10. O.U.G. nr. 94/2010