Transparența achizițiilor 2021

Lista contractelor încheiate în anul 2021

1. Contract accesibilizare site
2. Contract asistență tehnică software
3. Contract de închiriere sediu Făgăraș
4. Contract de salubrizare
5. Contract furnizare calculatoare
6. Contract furnizare centrală
7. Contract furnizare combustibil
8. Contract găzduire site
9. Contract mentenanță servere imprimate proprii
10. Contract mentenanță sistem alarmă Făgăraș
11. Contract mentenanță sistem alarmă
12. Contract mentenanță sistem alarmare incendiu Făgăraș
13. Contract Mentenanță sistem detecție incendiu
14. Contract Prestări servicii identificare electrice
15. Contract prestări servicii PRAM
16. Contract servicii curățenie
17. Contract servicii de medicină a muncii
18. Contract servicii depozitare arhivă
19. Contract servicii de telecomunicație
20. Contract servicii de traducere
21. Contract servicii pază
22. Contract servicii poștale
23. Contract servicii printare
24. Contract servicii telefonie mobilă
25. Contract sistem electronic de dirijare
26. Contract spălare autoturisme
27. Act aditional servicii telecomunicatii
28. Contract lucrari cablare structurata
29. Contract centrala termica Rasnov
30. Contract furnizare echipamente centrala telefonica
31. Contract arhiva inventariere