Solicitare informații

1. Solicitare informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001

1.1 Coordonatele de contact ale persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public:

  • Nume: Adriana CĂTANĂ – Consilier Superior
  • Telefon: 0268.418.055
  • Fax:  0368.415.991
  • Email: adriana.catana@cnpp.ro

 

1.2 Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele gestionate de instituție:

A)  INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICA DIN OFICIU SUNT:
1.   actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției
2.   structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al instituției
3.   numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției si ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
4.   coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet
5.   sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil
6.   programele și strategiile publice
7.   lista cuprinzând documentele de interes public – click aici
8.   lista cuprinzând categoriile de documente produse și / sau gestionate, potrivit legii
9.   modalitatea de contestare a deciziei instituției în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

B) INFORMAȚIILE EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES:

1.   informațiile privind activitățile comerciale sau financiare care aduc atingere principiului liberei concurente
2.   informațiile cu privire la datele personale
3.   baza de date privind asigurații si beneficiarii sistemului public
4.   informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei
5.   informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitate acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces.

C) LISTA CNPP CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC:
1.  prelucrări statistice proprii din sistemul public de pensii
2.  lista unităților turistice de tratament balnear, numărul biletelor de tratament balnear acordate în sistemul CNPP și structura pe stațiuni și serii
3.  lista nominală a contribuabililor la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru obligațiile bugetare pentru care nu mai pot fi exercitate căile de atac prevazute de lege
4.  numărul și valoarea totală a debitelor pensionarilor debitori la bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

1.3 Model de cerere tip / formular:

Solicitarea se face în:

  • scris – cerere tip (și în format electronic);
  • verbal;

 

1.4 Modalitatea de contestare a deciziei si modele de formulare în acest sens:
a) Reclamație administrativă model 1 – răspuns negativ
b) Reclamație administrativă model 2 – nu s-a răspuns în termen

 

1.5 Rapoarte anuale de aplicare a legii nr. 544/2001:

Raport anul 2020

Raport anul 2021

Raport anul 2022