Formulare

Dacă nu îl aveți deja instalat, pentru a vizualiza fişierele de tipPDF, aveţi nevoie de programul Adobe Acrobat Reader


STABILIRI

 1. Cerere pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă /pensiei anticipate/pensiei anticipate parţiale –
 2. Adeverinta date de identificare angajator
 3. Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate –
 4. Cerere pentru acordarea pensiei de urmaș –
 5. Cerere de transfer a dosarului de pensie/indemnizație –
 6. Cerere pentru recalcularea pensiei prin valorificarea perioadelor de stagiu / salariilor / sporurilor cu caracter permanent / condițiilor de muncă –
 7. Cerere pentru acordarea ajutorului lunar potrivit Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu declarația anexă –
 8. Cerere pentru acordarea indemnizației lunare potrivit Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică –
 9. Cerere pentru acordarea indemnizației reparatorii cuvenite în baza Legii nr. 341/2004 luptătorilor răniți și/sau luptătorilor retinuți –
 10. Cerere pentru acordarea indemnizației reparatorii cuvenite în baza Legii nr. 341/2004 luptătorilor remarcați prin fapte deosebite –
 11. Cerere pentru acordarea indemnizației reparatorii cuvenite în baza Legii nr. 341/2004 soțului supraviețuitor al eroului-martir –
 12. Cerere pentru acordarea indemnizației reparatorii cuvenite în baza Legii nr. 341/2004 urmașilor de erou martir – părinte –
 13. Cerere pentru acordarea indemnizației reparatorii cuvenite în baza Legii nr. 341/2004 urmașilor de erou martir – copii minori, elevi sau studenți –
 14. Cerere pentru acordarea indemnizației reparatorii cuvenite în baza Legii nr. 341/2004 urmașilor de erou martir – copii majori care nu realizează venituri din motive neimputabile lor –
 15. Schimbare nume, suspendare –reluare , anulare decizie de pensie –
 16. Cerere de eliberare buletin de calcul, alte documente care stau la baza emiterii deciziei de pensie –
 17. Declaratie studenti pensie urmasi –

PLĂȚI

 1. Cerere pentru acordarea ajutorului de deces – Membru de familie –
 2. Cerere pentru acordarea ajutorului de deces – Asigurat sau pensionar –
 3. Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat –
 4. Cerere pentru reordonanțarea pensiei/indemnizației –
 5. Cerere pentru transferul dosarului de pensie/indemnizație –
 6. Cerere pentru modificare adresă –
 7. Cerere pentru modificare nume/CNP –
 8. Cerere pentru scutirea de la plata impozitului pe veniturile din pensie –
 9. Cerere pentru eliberarea taloanelor CFR cu reducere 100% –
 10. Cerere pentru eliberarea taloanelor CFR cu reducere 50% –
 11. Cerere pentru reluarea plății pensiei/indemnizației –
 12. Cerere pentru sistarea plății drepturilor de pensie în cont bancar si achitarea acestora prin posta –
 13. Declarație de transfer în strainatate al drepturilor cuvenite în cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale –
 14. Cerere desemnare mandatar –

PENSII INTERNAȚIONALE

 1. Formular RO 202, Instrumentarea unei cereri de pensie de bătrânețe –
 2. Formular RO 203, Instrumentarea unei cereri de pensie de urmaș –
 3. Formular RO 204, Instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate –
 4. Formular E 207, Certificat privind cariera de asigurat –
 5. Declarație obligatorie pe proprie răspundere –

STAGII DE COTIZARE

 1. Cerere de  eliberare a adeverinței de stagiu –

ALTE DOCUMENTE

LEGI SPECIALE

Acord Republica Moldova și România