Misiune

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Principiile aflate la baza organizării şi funcționarii sistemului public sunt:

  • principiul unicității, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public bazat pe aceleași norme de drept;
  • principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;
  • principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii la sistemul public îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;
  • principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;
  • principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;
  • principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului public, conform legii;
  • principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public, conform legii.

Instituţii implicate în gestionarea sistemului:

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale care aplică strategia şi politica Guvernului în domeniul muncii, protecţiei şi solidarităţii sociale.

La nivel teritorial este reprezentat de direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială.

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE (CNPP) instituţia administraţiei publice centrale care administrează şi gestionează, la nivel naţional, sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în vederea aplicării politicilor şi programelor în domeniu ale MMFPS.

La nivel teritorial este reprezentată de casele teritoriale de pensii.

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BRAȘOV
este organizată şi funcţionează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), fiind investită iniţial cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale şi a H.G. nr. 13/08.01.2004 modificată şi actualizată la zi, privind statutul CNPP – Casa Națională de Pensii Publice (în prezent CNPP).

Casa Judeţeană de Pensii Braşov, a luat ființă la data de 01.02.2001, prin preluarea de la Direcția de Munca și Solidaritate Sociala Brașov a activităților de stabilire şi plată a pensiilor si a altor drepturi de asigurări sociale, evidența contribuabililor la sistemul public de pensii, a drepturilor şi obligațiilor de asigurări sociale și expertiză medicală.

În prezent instituţia noastră îşi desfăşoară activitatea în temeiul prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Casa Județeană de Pensii Brașov:

  • administrează şi gestionează la nivel teritorial sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
  • asigură în teritoriu aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat;
  • îndrumă persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii în cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

 

Site-ul nostru îşi propune să vină în sprijinul tuturor celor interesaţi în vederea unei corecte şi prompte informări asupra domeniului de activitate al instituţiei, furnizând informaţii utile în ceea ce priveşte stabilirea şi plata pensiilor şi a altor prestaţii sociale, asigurarea cetăţenilor în sistemul asigurărilor sociale, activitatea de expertiză medicală.
Pentru a facilita colaborarea cu instituţia noastră, prin intermediul site-ului sunt puse la dispoziţia cetăţenilor formularele necesare a fi completate în vederea obţinerii drepturilor solicitate.
În speranţa că informaţiile puse la dispoziţia dumneavoastră vă vor fi utile, vă mulţumim că aţi accesat site-ul C.J.P. Braşov.