Transfer în străinătate a drepturilor de asigurări sociale

Transfer în străinătate a drepturilor de asigurări sociale

În cazul în care beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de casele teritoriale de Pensii își stabilesc domiciliul pe teritoriul altui stat, aceștia pot opta pentru pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, conform prevederilor art. 111 din Legea nr. 263/2010.

În această situație, pensionarul trimite Casei Județene de Pensii Brașov, următoarele documente:
– Declarația de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,
– Certificatul de viaţă, completat de pensionar în partea B,  vizat şi datat la punctul C de o autoritate din străinătate (notar, Primărie, ambasadă, etc.)
– Extrasul de cont din strainatate (documentul care confirmă detaliile bancare)
– Decizia de pensie emisă de Casa Județeană de Pensii Brașov – copie
– Act de identitate romanesc
– Act de identitate străin – copie
– Actul de reşedinţă din străinătate – copie

Dosarul se poate depune personal la sediul CJP Brașov, în cadrul programului cu publicul, prin email : cjpbrasov@cnpp.ro sau prin poștă cu confirmare de primire.

Important:
– Modelul de Declarație de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite în cadrul sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale se regăsește în căsuța formulare – formulare tipizate pct. 28 de pe pagina de internet www.casadepensiibv.ro
– Modelul de Certificat de viață  se regăsește în căsuța formulare – formulare tipizate pct. 36 – 41 de pe pagina de internet casadepensiibv.ro
– Certificatul de viață se completează conform indicațiilor din căsuța depune dosar – certificat de viață de pe pagina de internet www.casadepensiibv.ro