Schimbare nume, suspendare / reluare / anulare decizie de pensie

Dosarul pentru schimbare nume, suspendare – reluare, anulare decizie de pensie va cuprinde următoarele documente:

– cerere tip, completată și semnată de către solicitant

– acte de stare civilă: carte de identitate, în copie

Important!
Se bifează caseta corespunzătoare în funcție de tipul solicitării:

– schimbarea numelui pe decizia de pensie

  • Se ataseaza certificatul de căsătorie sau, după caz, sentința de divorț – în copie

– suspendarea plății pensiei

  • Se ataseaza înscrisul care conduce la suspendarea pensiei – în original

– reluarea plății pensiei

  • Se atașează  înscrisul care conduce la reluarea plății pensiei – în original

– anularea deciziei de pensie

  • Se atașează  decizia de pensie ce se dorește a fi anulată în termen de 30 de zile de la comunicare – în copie

 

De reținut!
Cererile  se transmit:
– prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro în cazul în care nu este necesar actul în original
– prin depunere personală la sediul Casei Județene de Pensii Brașov sau prin poștă cu confirmare de primire în cazul în care este necesar a se depune actul în original