Pensie pentru limita de vârstă anticipată

Dosarul pentru pensie pentru limita de vârstă / anticipată / anticipată parțială va cuprinde următoarele documente:

– cerere tip (anexa 6), completă și semnată de către solicitant, cu bifarea categoriei de pensie solicitată
– model cerere completată
adeverinta date de identificare angajator 
– carnet de muncă în original
– carnet de muncă în copie
– acte de stare civilă: carte de identitate, certificate de naștere, căsătorie în copie
– sentință de divorț în copie (dacă este cazul)
– livret militar – în copie
– diploma de studii şi foaia matricolă, în copii, sau adeverinţă de certificare a perioadelor de studii învățământ superior (după caz) în copie
– adeverinţă privind sporurile la salariu  pentru perioada lucrata pana la data de 01.04.2001 – original
– adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă pentru perioada lucrata pana la data de 01.04.2001 – original
– sentință judecătorească prin care s-a recunoscut grupa de munca în litigiile cu foști angajatori – în copie (după caz)
alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate( in lipsa carnetului de munca) – în original
dosar plic

 

Important!

Actele solicitate în copie vor fi însoțite și de documentele în original, pentru a fi vizate pentru conformitate.

DOSARUL SE DEPUNE LA SEDIUL CJP BRAȘOV, în cadrul programului de lucru cu publicul.