Pensie de urmaș

Dosarul pentru pensie pentru acordarea pensiei de urmaș va cuprinde următoarele documente:

– cerere tip (anexa 8), completată și semnată de către solicitant
– model cerere completată de către copiii urmași
-model cerere completată de către soțul supraviețuitor
– carnet de munca în original
– carnet de munca în copie
– acte de stare civilă: carte de identitate, certificate de naștere, căsătorie în copie
– certificat de deces în copie
– sentință de divorț în copie (dacă este cazul)
– livret militar în copie
– diploma de studii şi foaia matricolă, în copii, sau adeverinţă de certificare a perioadelor de studii învățământ superior (după caz)  în copie
– adeverinţă privind sporurile la salariu pentru perioada lucrată până la data de 01.04.2001(după caz) în original
– adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă pentru perioada lucrata pana la data de 01.04.2001 (după caz) în original
– sentința judecătorească prin care s-a recunoscut grupa de munca în litigiile cu foștii angajatori – (după caz) în copie
alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate (în lipsa carnetului de muncă)  în original
– decizia medicală asupra capacității de muncă (în cazul urmașilor pe caz de invaliditate)  în original
– adeverință de studii (în cazul copiilor care au împlinit vârstă de 16 ani) în original
talon de plată a pensiei sau copia deciziei de pensie (în cazul în care decedatul era pensionar)

 Important!
Actele solicitate în copie vor fi însoțite și de documentele în original, pentru a fi vizate pentru conformitate.
DOSARUL SE DEPUNE LA SEDIUL CJP BRAȘOV, în cadrul programului de lucru cu publicul.