Pensie de invaliditate

Dosarul pentru pensie pentru acordarea pensiei de invaliditate va cuprinde următoarele documente:

– cerere tip (anexa 7), completată și semnată de către solicitant
– model cerere completată
– carnet de muncă în original
– carnet de muncă în copie
– acte de stare civilă: carte de identitate, certificate de naștere, căsătorie în copie
– sentință de divorț – în copie (dacă este cazul)
– livret militar – în copie
– diplomă de studii şi foaie matricolă, în copii, sau adeverinţă de certificare a perioadelor de studii învățământ superior (după caz) – în copie
– adeverinţă privind sporurile la salariu  pentru perioada lucrata pana la data de 01.04.2001 – (după caz) în original
– adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă pentru perioada lucrată până la data de 01.04.2001 (după caz) – în original
– sentință judecătorească prin care s-a recunoscut grupa de munca în litigiile cu foști angajatori (după caz) – în copie
alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate (în lipsa carnetului de muncă) –  în original
adeverință din care să reiasă data încetării plătii indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, data încetării calității de asigurat – în original;
– decizia medicală asupra capacității de muncă – în original
-FIAM/BP2 pentru accident de muncă/boală profesională (după caz) – în copie
dosar plic

Important!
Actele solicitate,  în copie, vor fi însoțite și de documentele în original, pentru a fi vizate pentru conformitate.

DOSARUL SE DEPUNE LA SEDIUL CJP BRAȘOV, în cadrul programului de lucru cu publicul.