Eliberare buletin de calcul al pensiei / adeverință de stagiu / alte documente

1. Eliberare buletin de calcul al pensiei și datele care au stat la baza stabilirii pensiei

Titularul dreptului la pensie va transmite Casei Județene de Pensii Brașov următoarele documente:

–  cerere de eliberare buletin de calcul și datele care au stat la baza emiterii deciziei de pensie
– copie act de identitate
– copie decizie de pensie

Precizarea noastră: formularul de cerere de eliberare buletin de calcul al pensiei este cel anexat prezentei și care se regăsește la pct. 15 din caseta din josul primei pagini – formulare – formulare tipizate

2. Eliberare adeverință de stagiu

Asiguratul va transmite Casei Județene de Pensii Brașov următoarele documente:

cerere de eliberare a adeverinței de stagiu
– copie act de identitate

Precizarea noastră: formularul de cerere de eliberare a adeverinței de stagiu se regăsește la pct. 35 din caseta din josul primei pagini – formulare – formulare tipizate