Contract asigurare

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

Contractul de asigurare socială este contractul încheiat, voluntar, între persoane fizice şi casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie;
Deci, contractul de asigurare se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, NU și pentru obținerea celorlalte categorii de pensie (pensie anticipată, anticipată parțială sau de invaliditate)

“Începând cu data de 13 ianuarie 2021, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 2.300 lei.
Vă puteți asigura la un venit mai mare, CAS de plată obținându-se prin aplicarea cotei de 25% asupra acestuia.
Spre exemplu, pentru venitul minim asigurat de 2300 lei, contribuția de asigurări sociale ce trebuie plătită este de 575 lei, respectiv 25 % din acest venit. ( 2300 lei X 25% = 575 lei).
Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că se vor modifica, din inițiativă casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 2300 lei.”

Ulterior, vă veți prezenta la sediul Casei Județene de Pensii Brașov pentru încheierea contractului. Vă recomandam să aduceți copie carte de identitate și dosar plic. Precizăm că acest contract produce efecte pentru viitor, respectiv de la data încheierii acestuia.

PLATA CONTRIBUȚIEI SE EFECTUEAZĂ:
– prin cont bancar sau mandat poștal, pe care se vor menționa următoarele:

  • Beneficiar: Casa Județeană de Pensii Brașov
  • Cod fiscal 13592877
  • Banca Trezoreria Municipiului Brașov
  • Cont RO18TREZ13122210304xxxxx
  • CNP-ul asiguratului

IMPORTANT!
Pe ordinul de plată / mandatul poștal se va trece, la informații despre plată / expeditor în mod OBLIGATORIU codul numeric personal al asiguratului.