ANUNT DE ATRIBUIRE

ANUNT DE ATRIBUIRE – Achizitia de “Servicii de mentenanta sistem de detectie si alarmare in caz de incendiu pentru Casa Locala de Pensii Fagaras  cod CPV  50413200-5a fost atribuita catre HORADO INTERNATIONAL S.R.L.. conform cerintelor prevazute in Caietul de sarcini.