ANUNT DE ATRIBUIRE

ANUNT DE ATRIBUIRE – Achizitia de “Servicii de mentenanta sistem alarma, securitate (DVR, camere de supraveghere)” pentru Casa Locala de Pensii Fagaras  cod CPV  50610000-4a fost atribuita catre HORADO INTERNATIONAL S.R.L.. conform cerintelor prevazute in Caietul de sarcini.