Anunț concurs de recrutare funcții contractuale vacante de execuție, perioadă determinată, din 27 septembrie 2023 proba scrisă

Anunț concurs de recrutare funcții contractuale vacante de execuție, perioadă determinată, din 27 septembrie 2023 proba scrisă
Anexa 4-declaratie de disponibilitate
Anexa 3-Acord prelucrare date cu caracter personal
Anexa2-Formular de inscriere