Bine ați venit!

Anunt Consilier Debutant
C O M U N I C A T 

In atentia copiilor beneficiari ai unei pensii de urmas

sediu CJP BrașovCasa Județeană de Pensii Braşov, a luat ființă la data de 01.02.2001, prin preluarea de la Direcția de Muncă și Solidaritate Socială Brașov a activităților de stabilire şi plată a pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale, evidența contribuabililor la sistemul public de pensii, a drepturilor şi obligațiilor de asigurări sociale și expertiza medicală.

Instituţia noastră este organizată şi funcţionează ca serviciu public descentralizat în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice – CNPP, fiind investită iniţial cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale şi a H.G. nr. 13/08.01.2004 modificată şi actualizată la zi, privind statutul CNPP – Casa Națională de Pensii Publice (în prezent CNPP).

În prezent instituţia noastră îşi desfăşoară activitatea în temeiul prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Instituţia asigură aplicarea în judeţul Braşov a legislaţiei din domeniul asigurărilor sociale de stat precum şi din domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

Site-ul nostru îşi propune să vină în sprijinul tuturor celor interesaţi în vederea unei corecte şi prompte informări asupra domeniului de activitate al instituţiei, furnizând informaţii utile în ceea ce priveşte stabilirea şi plata pensiilor şi a altor prestaţii sociale, asigurarea cetăţenilor în sistemul asigurărilor sociale, activitatea de expertiză medicală.

Pentru a facilita colaborarea cu instituţia noastră, prin intermediul site-ului sunt puse la dispoziţia cetăţenilor formularele necesar a fi completate în vederea obţinerii drepturilor solicitate.

În speranţa că informaţiile puse la dispoziţia dumneavoastră vă vor fi utile, vă mulţumim că aţi accesat site-ul C.J.P. Braşov.


Conducerea C.J.P. Braşov


Depunere dosare