Webmaster

Discover Group


 

Str. 13 Decembrie, nr 43A
BRASOV

Centrala telefonica: 0268 418055
Fax: 0268 472216

cjpbrasov@cnpp.ro

Cod fiscal : 13592877


 

INFORMARE 30.12.2019

Casa Națională de Pensii Publice aduce la cunoștință faptul că, pentru luna ianuarie 2020, dată fiind perioada sărbătorilor de iarnă, se decalează cu câteva zile plata drepturilor bănești pentru beneficiarii ale căror drepturi se achită prin intermediul C.N. Poșta Română S.A.
Astfel, în mod excepțional, drepturile se vor achita la domiciliul beneficiarilor în perioada 10 – 20 ianuarie 2020.
În cazul pensionarilor avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu), drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale până la data de 22 ianuarie 2020.
În cazul drepturilor care se achită prin cont bancar, calendarul de plată nu se modifică.  

Biroul de presă

 

IN ATENȚIA COPIILOR BENEFICIARI DE PENSIE DE URMAȘ

Conform prevederilor art.84 lit.b) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaș și după împlinirea vârstei de 16 ani dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Conform prevederilor art.114 alin.(2) din Legea nr.263/2010, în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute  la art.84 lit.b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2019-2020 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2019.

Întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie 2019, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, fiind în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2019 a adeverinței privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data menționată să depună la Casa de Pensii (unde se află dosarul de pensie) o declarație pe propria răspundere în acest sens. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2019, aceștia au obligația de a prezenta adeverința din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2019-2020, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii, până la data de 25.09.2019, a adeverinţei solicitate sau a declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor universitare, pensia de urmaş va fi suspendată începând cu  data de 1 octombrie 2019.

 IMPORTANT: ADEVERINŢELE  DE ŞCOLARIZARE  VOR FI  ELIBERATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020 ŞI VOR FI ÎNSOŢITE DE  UN CUPON DE PENSIE (COPIE SAU ORIGINAL)  ȘI CARTEA DE IDENTITATE (COPIE).

ADEVERINŢELE DE ŞCOLARIZARE PENTRU PENSIILE DE URMAŞ  SUSPENDATE VOR FI ÎNSOŢITE DE O CERERE DE REPUNERE, CUPON DE PENSIE(COPIE SAU ORIGINAL)  ȘI CARTEA DE IDENTITATE (COPIE) .

 

PRECIZĂRI
referitoare la achitarea drepturilor restante cuvenite în urma recalculării  pensiilor
pentru beneficiarii prevederilor Legii nr.221/2018

  • Având în vedere faptul că drepturile de pensie se achită, potrivit calendarului de plată, în intervalul 01 - 15 ale lunii în curs;
  • Ținând seama că deciziile de recalculare pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr.221/2018 au fost emise după tipărirea mandatelor aferente lunii aprilie a.c.;

Casa Națională de Pensii Publice aduce la cunoștință că, în luna aprilie 2019, pensiile celor care au primit deciziile de recalculare se achită în cuantumul anterior recalculării, urmând ca diferențele reprezentând drepturi restante, calculate de la data de 1.10.2018, să fie achitate, la domiciliul beneficiarilor, în intervalul 11.04.2019 - 15.04.2019, prin intermediul factorilor poștali.
În cazul persoanelor avizate la domiciliu, sumele reprezentând drepturile restante pot fi ridicate de la ghișeele poștale de care aparțin până la data de 17 aprilie 2019.
Această modalitate de plată a diferențelor se aplică atât pensionarilor care primesc drepturile prin C.N. Poșta Română S.A, cât și celor care primesc drepturile prin cont bancar.

BIROU PRESA                                                                                                03.04.2019

 

IMPORTANT PENTRU PERSOANELE CARE AU INCHEIAT CONTRACT DE ASIGURARI SOCIALE IN BAZA LEGII NR.263/2010

 

In conformitate cu art.1,pct. nr.21 din OUG nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale,

“Contractul de asigurare socială se reziliază din iniţiativa Casei Teritoriale de Pensii, în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive.”

 

ANUNT INDIVIDUAL

 

INFORMARE
SCHIMBAREA CALENDARULUI DE PLATĂ A DREPTURILOR CARE SE ACHITĂ PRIN INTERMEDIUL CASELOR TERITORIALE DE PENSII

 

ANUNT COLECTIV - FOARTE IMPORTANT!!!

PREVENIREA ÎNȘELĂCIUNILOR PRIN ”METODA ACCIDENTUL”

Notă de informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal


BINE AŢI VENIT PE SITE-UL
CASEI JUDEŢENE DE PENSII BRAŞOV


Casa Judeţeană de Pensii Braşov, a luat fiinta la data de 01.02.2001, prin preluarea de la Directia de Munca si Solidaritatea Sociala Braşov a activitatilor de stabilire şi plată a pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale, evidenţa contribuabililor la sistemul public de pensii, a drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale si expertiza medicala.

Instituţia noastră este organizată şi funcţionează ca serviciu public descentralizat în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice - CNPP, fiind investită iniţial cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale şi a H.G. nr. 13/08.01.2004 modificată şi actualizată la zi, privind statutul CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice (în prezent CNPP).

În prezent instituţia noastră îşi desfăşoară activitatea în temeiul prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Instituţia asigură aplicarea în judeţul Braşov a legislaţiei din domeniul asigurărilor sociale de stat precum şi din domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

Site-ul nostru îşi propune să vină în sprijinul tuturor celor interesaţi în vederea unei corecte şi prompte informări asupra domeniului de activitate al instituţiei, furnizând informaţii utile în ceea ce priveşte stabilirea şi plata pensiilor şi a altor prestaţii sociale, asigurarea cetăţenilor în sistemul asigurărilor sociale, activitatea de expertiză medicală.

Pentru a facilita colaborarea cu instituţia noastră, prin intermediul site-ului sunt puse la dispoziţia cetăţenilor formularele necesar a fi completate în vederea obţinerii drepturilor solicitate.

În speranţa că informaţiile puse la dispoziţia dumneavoastră vă vor fi utile, vă mulţumim că aţi accesat site-ul C.J.P. Braşov.


Conducerea C.J.P. Braşov

 

NOUTATI
ultimele noutăţi în domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale de stat
Casa Judeteana de Pensii Brasov
informatii privitoare la misiunea si obiectivele CJP Brasov
Legea 186
privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
Programul CJP Brasov
programul de lucru cu publicul si programul de audiante al Casei Judetene de Pensii
Servicii oferite de CNPP
eficientizarea serviciilor oferite de CNPP lucratorilor migranti
Diaspora
informatii pentru romanii din diaspora
Formulare
formulare tipizate
Cont online
De ce sa imi fac cont?
Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2020 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.