Webmaster

Discover Group


 

PENSII NAŢIONALE

Condiţii pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă


Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare  

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 la Legea 263/2010.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 la Legea 263/2010.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 la Legea 263/2010. 

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:

a) conform tabelului nr. 1, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă;

Tabelul nr. 1

┌────────────────────┬──────────────────────────┐
│Stagiul de cotizare │Reducerea vârstei standard│
│realizat în condiţii│  de pensionare cu:   │
│   deosebite   ├────────────┬─────────────┤
│ (ani împliniţi)  │   Ani  │  Luni   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    6      │    1  │   -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    8      │    1  │   6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    10      │    2  │   -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    12      │    2  │   6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    14      │    3  │   -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    16      │    3  │   6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    18      │    4  │   -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    20      │    4  │   6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    22      │    5  │   -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    24      │    5  │   6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    26      │    6  │   -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    28      │    6  │   6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    30      │    7  │   -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    32      │    7  │   6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    35      │    8  │   -   │
└────────────────────┴────────────┴─────────────┘

b) conform tabelului nr. 2, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în conditii speciale:

Tabelul nr. 2

┌────────────────────┬──────────────────────────┐
│Stagiul de cotizare │Reducerea vârstei standard│
│realizat în condiţii│  de pensionare cu:   │
│   speciale    ├────────────┬─────────────┤
│ (ani împliniţi)  │   Ani  │  Luni   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    2      │    1  │    -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    3      │    1  │    6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    4      │    2  │    -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    5      │    2  │    6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    6      │    3  │    -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    7      │    3  │    6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    8      │    4  │    -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    9      │    4  │    6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    10      │    5  │    -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    11      │    5  │    6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    12      │    6  │    -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    13      │    6  │    6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    14      │    7  │    -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    15      │    7  │    6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    16      │    8  │    -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    17      │    8  │    6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    18      │    9  │    -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    19      │    9  │    6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    20      │   10  │    -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    21      │   10  │    6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    22      │   11  │    -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    23      │   11  │    6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    24      │   12  │    -   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│    25      │   12  │    6   │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 26 de ani şi peste │   13  │    -   │
└────────────────────┴────────────┴─────────────┘

c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, şi/sau de prizonierat, în situaţia persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condiţiile Decretului -lege nr. 118/1990, republicat.

Reducerile vârstelor standard de pensionare prezentate mai sus precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.

Vârstele de pensionare reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi.

Fac excepţie de la prevederile de mai sus persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în :

- unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;

-activitatea artistică

Pentru aceste persoane reducerea vârstei standard de pensionare este de:

a) 20 de ani, pentru cele din unitatile miniere

b) 15 ani, pentru cele din activitatea artistica

Vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 45 de ani pentru persoanele din unitatile miniere.

Vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 50 de ani pentru persoanele care desfasoara activitate artistica, cu excepţia balerinilor şi acrobaţilor pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei şi 45 de ani pentru bărbaţi.

Stagiul complet de cotizare pentru aceste persoane este de 30 de ani.

Fac excepţie, de asemenea, si persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii.

Aceste persoane beneficiază de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă.

Pentru aceste persoane stagiul complet de cotizare este de 22 ani şi 6 luni, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii, respectiv de 25 de ani şi 6 luni, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii.

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5, în funcţie de gradul de handicap, după cum urmează:

a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;

b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare;

c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, stagiul complet de cotizare.

Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare.

Certificatul de încadrare în grad de handicap va conţine obligatoriu:

a) data dobândirii handicapului;

b) gradul de handicap;

c) menţiunea că persoana este nerevizuibilă;

d) menţiunea că certificatul a fost emis pentru aplicarea art. 58 din lege.

Reducerea prevăzută la alin. (1) se face numai în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat.

Schimbarea ulterioară înscrierii la pensie a gradului de handicap nu afectează drepturile de pensie acordate, cu excepţia cazului în care certificatul de încadrare în grad de handicap a fost anulat, în condiţiile legii.

Nevazatorii fac dovada acestui statut cu certificatul de încadrare în grad de handicap emis în condiţiile legii, care va conţine obligatoriu următoarele elemente: data ivirii handicapului, gradul de handicap, termenul de revizuire, precum şi menţiunea că certificatul a fost emis în vederea aplicării art. 59 din lege.

Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2020 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.